MICE: Small name, BIG opportunity MICE: ชื่อเล็กตลาดยักษ์

June 12th, 2017ท่านทราบไหมครับว่า MICE แปลว่าอะไร?

ใช่ครับ MICE เป็นคำพหูพจน์ของ MOUSE  แปลว่าหนู (หลายตัว) … ดังนั้นถ้ากล่าวถึง MICE industry หลายท่านอาจนึกถึงก็คืออุตสาหกรรมเกษตรเพาะหนูส่งออก…

ไม่ใช่ครับ!!

MICE Industry คือตัวย่อ 4 ตัวของอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งย่อมาจาก M = Meeting (การประชุม)
I = Incentive (การท่องเที่ยวฉลองความสำเร็จของบริษัท)  C = Convention, Conference (ประชุมสัมมนา) และ
E =Exhibition (งานแสดงสินค้า)

จะว่าไปแล้วการรวมกันเกิดเป็น MICE ก็คล้ายกับหนัง Fantastic four ที่รวมเอายอดมนุษย์ที่มีพลังพิเศษ 4 ด้านมารวมกันในหนังเรื่องเดียว  MICE  คือการรวมพลังของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 4 กลุ่มจนเกิดเป็นคำเรียกอุตสาหกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

ชื่อ MICE อาจฟังดูน่ารักเหมือนหนูตัวเล็กๆ แต่จากข้อมูลล่าสุดหนู 4 ตัวนี้อาจไม่ได้มีขนาดเล็กตามชื่อ

จากข้อมูลล่าสุดในปี 2013 ขณะที่อุตสาหกรรมทั่วไปมีอัตราการเติบโตลดลง 6 % MICE กลับมีอัตราการเติบโตถึง 6% (ITB World Travel Trend Report 2013/2014) 40% ของการท่องเที่ยวทั่วโลก มาจาก MICE และจากข้อมูลล่าสุดขนาดของอุตสาหกรรม MICE นั้นมีมูลค่าอยู่ที่ 1.16 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ!!  (ข้อมูลจาก Global Association of the Exhibition Industry (UFI))

ย้อนกลับมาดูประเทศไทยบ้าง รายได้จาก MICE ในปี 2013 นั้นมีมูลค่าถึง 88,485 ล้านบาท มีการจัด event ถึง 7866 ครั้ง หรือ 655 ครั้งต่อเดือน  จากข้อมูลล่าสุดของ TCEB (Thailand Convention & Exhibition Bureau) นั้นประมาณล่วงหน้า 3 ปีว่า การเติบโตของตลาดนั้นอาจสูงถึง 30% หรือมูลค่าถึง สองหมื่นหกพันล้านบาท!

จริงๆแล้วตัวเลขที่กล่าวข้างต้นมีความเป็นไปได้ “สูงมาก” เพราะเราอยู่ในยุคของ Knowledge Economy ทุกคนย่อมขวักไขว่หาข้อมูลข่าวสารมากขึ้น การประชุมและจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ก็ยิ่งมากขึ้น อีกทั้งการที่โลกกำลังเปลี่ยนธุรกิจจาก B2B ไปเป็น C2C (ลูกค้าติดต่อกันเองไม่มีตัวกลาง) การจัด Event ต่างๆเพื่อเพิ่มช่องทางการขายที่ไม่ผ่านตัวกลางก็ต้องยิ่งมากขึ้นๆ ตามลำดับ สรุปแล้ว MICE หรือหนูตัวเล็กๆนี้มีแต่จะโต โต๊ โต!

คำถามคือ คุณเห็นโอกาสไหม?

ใช่ครับ! นี่คือโอกาสในการสร้างธุรกิจมากมาย  ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มธุรกิจการรับจ้างเป็น Organizer เช่น ประชุมนานาชาติ  หรือ Wedding Organizer ที่เจาะตลาดชาวต่างชาติที่มาแต่งงานในประเทศไทย

กลุ่มธุรกิจ Manpower ก็สามารถสร้างธุรกิจฝึกสอนและจัดหาคนงานให้งาน event ต่างๆ
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ก็มีโอกาสในการพัฒนาโครงการให้เช่าห้องประชุมหรือจัดสัมมนาขนาดย่อม หรือแม้แต่ธุรกิจกลุ่ม Start up ก็อาจคิดสร้างสรรค์ Application ที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE มีความสะดวกสบายที่มากขึ้นในขณะที่มาประเทศไทย

นี่คือโอกาส ที่ประเทศไทยได้มาแทบจะฟรีๆ เพราะใครๆก็อยากมาเมืองไทย จากข้อมูลในปี 2013 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวถึง 26.5 ล้านคน (ข้อมูลจาก TAT)  นิตยสาร Forbes จัดอันดับให้กรุงเทพเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก เมื่อเอ่ยถึง Company Trip ในฝันของชาวตะวันตกหลายๆคน ชื่อของ Thailand มักถูกเอ่ยเป็นอันดับแรก แต่สิ่งที่เราทำคือต้องยกระดับอุตสาหกรรมที่มีอยู่ด้วยกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ชัดเจน เช่นธุรกิจ MICE

ในแง่ยุทธศาสตร์ เราต้องกำหนดหัวเมืองแต่ละจุดให้มีจุดขายนอกเหนือจากกรุงเทพ เช่น สร้างจุดขายให้ เชียงใหม่ เป็น Lanna Style MICE destination  หรือ สร้างขอนแก่นให้เป็น ประตูสู่อินโดจีน

ในแง่คมนาคม เราต้องพัฒนาระบบการขนส่งโดยเอา “ลูกค้าเป็นที่ตั้ง” จุดนี้คือจุดสำคัญที่ประเทศไทยยังเป็นรองคู่แข่งเช่น สิงคโปร์และฮ่องกง การออกแบบระบบขนส่งต่างๆเพื่อช่วยเหลือลูกค้าตั้งแต่จุดที่เครื่องลงจนถึงจุดที่ประชุม ต้องมีการออกแบบ Customer Journey Experience ให้ลูกค้าประทับใจ

สำคัญที่สุดคือ บุคลากร ในกลุ่ม MICE ที่ยังขาดแคลนอยู่มาก หน่วยการศึกษาอาจสร้าง บุคลากรในกลุ่ม MICE หรือ Event Management เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักศึกษาที่มีตลาดงานรองรับอยู่มหาศาล

ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยเคย “อยากเป็น” อะไรมากมายเช่น จะเป็น Detroit of ASIA (ซึ่งตอนนี้ Detroit ยังเอาตัวเองไม่รอด) หรือจะเป็น Paris หรือ ศูนย์กลาง Fashion ของ AISA  ยังไม่รวมถึงที่เราจะเป็นครัวของโลก และอีกประมาณแปดสิบอย่างที่เราเคยอยากเป็น…

แต่บางทีคำถามที่ว่า “เราอยากเป็นอะไร” ก็อาจไม่สำคัญเท่ากับคำถามง่ายๆว่า  “เราเป็นอะไร” คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ประเทศไทย คือประเทศท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลก  ธุรกิจท่องเที่ยวและสันทนาการคือหลอดเลือดหลัก (นอกจากอุตสาหกรรมการเกษตรส่งออกและรับจ้างผลิต) ที่หล่อเลี้ยงประเทศไทยเสมอมา

บางที… สิ่งที่ประเทศไทยควรทำอาจเป็นการหยุดคิดว่าเรา “อยากเป็นอะไร”  หากแต่ “โฟกัส” และทำให้ดีกับ “สิ่งทีเราเป็น” เพราะเล็กๆถ้าทำให้ดีก็อาจนำไปสู่เรื่องใหญ่ๆ ในการกำหนดยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจของประเทศ อย่างเช่นธุรกิจ MICE

และบางทีอุตสาหกรรม “หนูๆ”  ที่มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 1.16 ล้านล้านเหรียญสหรัฐก็คงไม่เล็กเกินไปนัก…


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *